Briefing

Standaard

Doelgroep
Mensen waarbij het functioneren wordt beïnvloed door een handicap en daardoor imperfect worden bevonden, vanwege de ‘norm’ van de westerse maatschappij die aangewakkerd word door commerciële merken.

Maatschappelijk probleem
Mensen met zo’n handicap zijn gedwongen producten (protheses) te gebruiken die ze nodig hebben, maar niet willen of ‘leuk’ vinden. Ze worden herinnert aan hun imperfectie en willen daarom deze verstoppen door een ‘realistische’ prothese te gebruiken, die doet lijken alsof ze niet ‘anders’ zijn dan anderen.

Commercieel probleem
‘Speciale’ producten (protheses), die wel ‘leuk’ kunnen worden bevonden, zijn niet toegankelijk voor deze groep mensen doordat ze vaak te duur zijn en vaak niet ‘dichtbij’ zijn, waardoor de acceptatie van de imperfectie niet gestimuleerd kan worden.

Oorzaak
Grote merken spelen nog te weinig in op deze groep mensen en focussen zich vaak alleen nog op ‘normale’ mensen, waardoor er een steeds grotere scheidingslijn ontstaat tussen wat bevonden word als de norm van perfectie en imperfectie.

Doel
Design protheses moeten toegankelijker worden voor iedereen die gedwongen is deze te gebruiken en voor de rest van de maatschappij. Daarom moeten merken deze dichter naar de doelgroep brengen. Zodat protheses gelijkwaardig worden aan andere mode accessoires.

Inzicht
Door het commerciële merkgedrag in de Westerse maatschappij aan te passen, kan er een nieuwe beweging ontstaan die stimuleert imperfectie bij een handicap te accepteren.

Resultaat
Hierdoor kan deze groep mensen trots zijn op wie ze zijn en zich gelijkwaardig voelen aan anderen. Doordat outsiders insiders worden, wordt gelijkwaardige behandeling afgedwongen in de Westerse Maatschappij.

Onderzoeksvraag
Hoe kan ik als advertiser het gebruik van design protheses toegankelijker maken, om de acceptatie van de imperfectie bij een handicap te vergroten?

Advertenties