Projectplan Versie 1: DE ONDERSCHEIDENDE WAARDEN VAN IMPERFECTIE

Standaard

DEBRIEFING
Voorafgaand aan het afstuderen heb ik een onderzoek gedaan in mijn minor Hacking. Uit mijn onderzoek bleek dat ik een grote fascinatie heb voor het blootleggen van menselijke kwetsbaarheden. Na mijn studie wil ik me dan ook vooral gaan richten op merken die een oprechte boodschap vertellen, menselijkheid ademen, verandering willen brengen en zich kwetsbaar durven op te stellen naar de maatschappij. Dit omdat ik denk dat er hier nog steeds veel te weinig van zijn.
Voor mijn individuele afstudeerproject wil ik de imperfectie van de mens gebruiken, om zichzelf als individu te onderscheiden. Ik wil me in dit project richten op een kwetsbare groep mensen in de samenleving, zoals mensen met een beperking, handicap of die om een andere reden buiten de maatschappij vallen. Want de huidige maatschappij streeft alsmaar naar perfectie. Hierdoor ervaren grote bevolkingsgroepen dat zij niet voldoen aan ‘de norm’ die aangewakkerd wordt door onder andere grote commerciële merken. Dit is zowel een nationaal als internationaal probleem. Ik vind namelijk dat het moet draaien om het accepteren van onze verschillen en ons als individu te onderscheiden.
Mijn doel is om een (nu nog ondefinieerbaar) product/tool te ontwerpen voor mensen die zichzelf nu minderwaardig voelen vergeleken ‘de rest’. Door de rollen om te draaien, zodat de mensen die wel aan het ideaalbeeld voldoen ook dit product/tool zouden willen kopen. Vergelijkbaar met oogprothese: de bril, die nu door vele gedragen wordt als een mode accessoires, zonder dat de ogen corrigeert worden.
De informatiebronnen die ik hier voor ga gebruiken zullen erg divers zijn. Zo zal ik contact willen zoeken met bijvoorbeeld een brandwondencentrum of borstprothese ontwerper. Ook zou ik ervaringsdeskundigen willen gaan interviewen, om ook kennis op te doen over hun persoonlijke ervaringen. Op deze manier zal ik mijn probleemstelling en doelen steeds verder bij kunnen stellen en aan kunnen scherpen.

ONDERZOEK
In mijn afstudeeronderzoek ga ik op zoek naar antwoorden, oplossingen en nieuwe systemen. Kun door een product te ontwerpen dat afwijkt van het ideaalbeeld dat de consument in zijn hoofd heeft, trends omdraaien en van outsiders juist insiders maken? Kun je de imperfectie van de mens gebruiken om zichzelf juist te onderscheiden van de rest? Kun je zo een voordeel maken van een gebrek, handicap of kwetsbaarheid?
Door een product/tool/systeem/merk ontwikkelen dat afwijkt van de stramienen in ons hoofd, wil ik de normaliteit van het ideaalbeeld hacken. Mijn minor onderzoek naar de imperfectie van dwangmatige perfectie, ontstond uit mijn eigen drang naar perfectie. Ik ben iemand die mijn eigen zwakheden slecht kan accepteren en mezelf voortdurend meet aan anderen. Terwijl mijn ‘problemen’ vergeleken dat van sommige anderen waarschijnlijk helemaal in het niets vallen. In mijn minor heb ik mijn eigen dwangmatige perfectie gehackt door het ontwerpen van een productenlijn. Nu wil ik deze autonome hackers mentaliteit toepassen op een sociaal-maatschappelijk probleem. Zodat ik bevolkingsgroepen kan helpen, die pas echt redenen hebben om hun kwetsbaarheden te willen verstoppen. Tijdens mijn minor heb ik ontdekt dat ik het ontwerpen van producten en ruimtes erg leuk en interessant heb gevonden. Omdat ik altijd al een sterke interesse heb gehad voor ruimtelijke vormgeving en design, zou ik dan ook heel graag deze passie in mijn afstudeerwerk mee willen nemen.
Denk hier bij bijvoorbeeld aan littekens, geamputeerde lichaamsdelen of ander letsel dat ze zonder hiervoor te kiezen mee moeten leven. Ik wil hun kwetsbaarheden omzetten tot iets waar ze trots op kunnen zijn, zodat de vooroordelen in de hedendaagse maatschappij kunnen worden bijgesteld.

EXTERNE PARTNER
De externe partner die ik goed kan gebruiken bij mijn onderzoek voor mijn afstudeerproject zou bijvoorbeeld een psycholoog, dokter, productdesigner, modeontwerper of protheseontwerper kunnen zijn. Maar het zou ook de TU Delft, het brandwondencentrum, een stichting als SIRE of een stichting die nazorg bied aan mensen met kanker kunnen zijn. Door me in de volgende fase van mijn onderzoek me te gaan richten op een specifieke bevolkingsgroep, zal ik een weloverwogen keuze gaan maken over welke relevante partner mij het beste kan ondersteunen in mijn afstudeerproject.

Advertenties