Mindmap

Afbeelding

MINDMAP

In de beoordelingsweek kreeg ik van Jojanneke het feedback dat ik goed op weg was, maar soms meer achter mijn keuzes moest staan en daarom niet uit onzekerheid een andere weg in moet slaan. Ik herkende mezelf hier inderdaad in en zij gaf me de top om mijn gedachtengangen eens uit moet werken in een mindmap. Dit deed ik.

Zoals je in de afbeelding ziet (die je aan moet klikken om hem vergroot en leesbaar te zien) heb ik al mijn gedachtenkronkels vanaf het begin tot eind in de mindmap verwerkt. Veel van deze gedachtengangen/onderzoekjes/interesses staat met elkaar in verband. Geen wonder dat ik hier en daar soms een zijpaadje nam om de kern van mijn onderzoek voor mezelf helder te krijgen. Kernwoorden die voor mijn onderzoek spreken zijn: sociaal, eerlijk, kwetsbaar, identiteit en gedragspatroon. Ik besef heel goed dat dit het stadium is waarin ik concreter moet gaan worden over wat ik precies wil bereiken en ga doen. Mijn onderzoeksvraag zou kunnen worden als: “Hoe kan ik mensen zo eerlijk en kwetsbaar mogelijk maken zodat ze hun gedragspatronen kunnen loslaten en terug komen naar hun ‘basis’ om zo helemaal zichzelf te kunnen zijn.”
Voor nu is dit dus nog een ruwe omschrijving van mijn onderzoeksvraag. Deze wil ik de komende tijd nog veder gaan aanscherpen. Wat nu namelijk nog ontbreekt is waar en met die ik dit wil gaan doen. Daarom moet ik het doel van mijn onderzoek nog beter gaan onderzoeken en omschrijven.

Deze week heb ik een afspraak met een psycholoog staan, waarmee ik ga praten over wat er nodig is om als persoon eerlijk te kunnen zijn. Wanneer iemand zelf kwetsbaar opstelt. En hoe je mensen hierop beïnvloed. Ik ben benieuwd!

Advertenties